A POLA RECTA FINAL!

No Programa de Reforzo Educativo de Muros, enfrontamos xa o último  tramo do curso con forzas renovadas, para poñer en práctica todo o aprendido no percorrido deste curso.

Academicamente, intentaremos dar un último empurrón mais motivados ca nunca, posto que durante o curso fomos adquirindo ferramentas de traballo que nos permiten e facilitan agora enfrontar este último tramo escolar.

Por iso é preciso tamén poñer en valor os logros individuais de índole educativa e actitudinal de cada nen@, no referinte á mellora e superación daquelas dificultades educativas que foron traballadas neste ano, como a adquisición de rutinas educativas, habilidades sociais e ferramentas de canalización das emocións, entre outras.