Formación

Desde SIF ofrecemos a posibilidade de aprender a través de cursos de formación non regrada e programados á carta.

Son cursos enfocados e elixidos para mellorar as aptitudes profesionais, creativas e manuais das persoas interesadas.

As institucións locais son e están moi interesadas en ofrecer e poder proporcionar este tipo de formación á súa poboación xa que cumpren varios obxectivos a de formar, a de aprender e a de entreter. En moitos casos estes cursos poden chegar a xerar e obter un posto de traballo

Se é de boa calidade, a formación non regrada pode permitirche adquirir coñecementos e habilidades que, por si mesmos, achéguenche un altísimo valor.
Pola súa utilidade de fronte ao mercado de traballo, a formación non regrada é cada vez máis apreciada polo mundo empresarial,

No momento que nos atopamos, o mundo da educación cambiou radicalmente nos últimos anos grazas á incorporación das novas tecnoloxías e un certo cambio de paradigma no mercado laboral.
Neste sentido, a formación non regrada está a verse beneficiada por factores como os seguintes:

  • Non é unha formación ríxida, permite incorporar as últimas novidades de forma rápida.
  • Dada a enorme abundancia de titulados universitarios e a excesiva rixidez hoxe en día, contar cun título non é xa garantía de emprego e cada vez dáse maior valor a outras cuestións como a experiencia real, poder mostrar as túas habilidades….
  • Neste sentido, moitos cursos de formación non regrada fan fincapé en que os alumnos aprendan a vender o seu traballo, realicen prácticas en contornas reais.

De acordo co anterior, a formación non regrada pode ter importantes vantaxes:

  • Flexibilidade e rapidez para adaptarse ás demandas do mercado.
  • Gran variedade de cursos. Hoxe en día, a oferta de ensinos non regrados é máis ampla que nunca. Desde calquera institución ou grupo, pódese demandar formación en practicamente calquera área que poidas imaxinar, desde o ámbito de administración e empresas ata o de estética, pasando por todas as áreas de novas tecnoloxías, deseño, etc.
  • Flexibilidade de opcións de aprendizaxe. Fronte á rixidez do ensino regrado tradicional, a formación non regrada pode incorporar con gran facilidade modalidades como a aprendizaxe en liña ou a distancia. Ademais, adoita permitir comezar o curso en calquera momento, sen estar limitado polos curtos períodos de matrícula propios da formación regrada.

A tipoloxía de cursos é realmente diversa. De feito, podemos utilizar distintos criterios para clasificalos:

  • Desde o punto de vista do seu contido ou a área formativa á que pertenzan, podemos atoparnos cunha gran variedade de tipos de cursos. A título de exemplo, podemos mencionar categorías como as seguintes: cursos da área sanitaria, cursos na área da agricultura e gandería , cursos de informática e novas tecnoloxías, cursos da área de turismo e relacións públicas, cursos de estética e beleza, cursos de deseño, cursos de idiomas, cursos de cociña, cursos de manualidades etc.
  • En función do tipo de organización ou institución que a ofreza. SIF traballa con Concellos, organizacións empresariais, asociacións e organizacións sen ánimo de lucro, etc.
  • Segundo o sistema de ensino, podes atoparche con formación presencial, en liña, a distancia ou mixta.
  • Segundo a estrutura do curso, existen actividades formativas organizadas en módulos, materias, teoría e práctica ….

Formación impartida

Publicacións realizadas