Intervención Socioeducativa

A educación é un factor fundamental dentro do desenvolvemento humano tanto a nivel individual como por pertencer a un grupo social.

O aspecto de intervir significa introducir nun sistema elementos (recursos humanos ou materiais, relacións interpersoais) que non estaban de forma natural presentes no mesmo. Cando se expón unha intervención, trátase de actuar en base a unha reflexión que xera uns obxectivos de mellora do propio sistema ou dalgún aspecto deste. Por tanto, enténdese que toda intervención socioeducativa obedece a unha intencionalidade clara por mellorar a realidade á que se dirixe.

En calquera intervención socioeducativa planéanse e levan a cabo programas de impacto social, por medio de actividades educativas, culturais, sociais en determinados grupos de individuos.
As áreas máis comúns de incidencia son: o tempo libre; educación de adultos; educación especializada, a formación para a educación ambiental, a saúde, a paz, a educación permanente, terceira idade, ademais dos medios de comunicación e o desenvolvemento comunitario.

En calquera problema ou intervención, a participación activa é parte da solución.

O primeiro é a concienciación do problema, despois unha programación definida e concreta e aplicala seguindo estes pasos:

 1. Identificar o problema.
 2. Establecer un diagnóstico para darse conta do problema e con iso poder falar do problema.
 3. Realizar unha análise de fortalezas e debilidades para atopar as variables principais de intervención.
 4. Identificar o problema, determinar as súas causas.
 5. Emprender a construción dun modelo conceptual operativo para cada unha das causas determinadas.
 6. Definir variables, hipóteses, determinar os indicadores para cada variable, definir os instrumentos para cada indicador…
 7. Sistematizar resultados, plasmalos en instrumentos de devolución.
 8. Exporse unha meta.
 9. Avaliar os resultados obtidos.

As liñas máis comúns cos que SIF traballa son:

 • Educación afectivo sexual.
 • Prevención de substancias e condutas aditivas.
 • Problemas de baixo rendemento, falta de interese…
 • Conflitos entre estudantes…
 • Habilidades sociais.
 • Organización de festas e encontros da mocidade.
 • Intercambios e programas de convivencia escolar.
 • Coeducación.
 • Lecer inclusivo…