Programa de Reforzo Educativo de Muros 2023-2024

Este novo curso, o Programa de Reforzo Educativo de Muros está conformado por un total de 18 nenos e nenas de diferentes cursos e idades, repartidos en 4 grupos dun máximo de 4 ou 5 persoas cada grupo.

Así, no PREM préstase unha atención individualizada, na que se traballan e reforzan aspectos educativos e académicos. Aténdese e dáse resposta a dificultades nas tarefas lectivas, e foméntanse tamén a interacción e as habilidades sociais a través da realización de xogos e/ou actividades grupais.