VOLTA Ó COLE 2023!

O Programa de Reforzo Educativo de Muros constitúese dun total de 15 nenas e nenos de diferentes idades e cursos, repartidos en grupos de catro persoas. Trátase dun proceso formativo, educativo e social que pretende a mellora individual a largo prazo.

Nestes últimos meses, traballáronse tanto aspectos socioeducativos (habilidades sociais, motivación, resolución de conflitos…) coma académicos, atendendo ás individualidades de cada neno/a.

O traballo diario da resposta tamén ao calendario escolar, tratando de levar ó día as tarefas de estudo, a través do reforzo académico naqueles aspectos que o requiran, por medio de ferramentas de traballo tanto tradicionais, como por medio das TICs ou dos xogos de lóxica, atención, habilidade e memoria.