NA METADE DO CAMIÑO

Nas últimas semanas, no Programa de Reforzo Educativo de Muros, demos resposta ó calendario escolar mediante a realización de diferentes tarefas para a preparación dos exames finais da Segunda Avaliación. Atendendo aqueles aspectos que precisamos reforzar e poñendo en práctica todo o adquirido durante o curso.

Para isto utilizamos diversos métodos didácticos segundo as particularidades e aptitudes de cada neno e nena, poñendo especial énfase na importancia do proceso educativo para acadar melloras tamén nos resultados académicos.

Ademais das tarefas diarias, tamén tivemos momentos nesta Segunda Avaliación de desconexión, motivación e descanso a través de actividades lúdicas con xogos educativos e musicais.