Actividade de Aikido para CEIP Camiño Inglés

A nosa actividade propón a través de xogos e formas, fortalecer e facer máis flexible o corpo e a perder o medo ás caídas, xa que se lles ensina a rodar (ukemi) para non facerse dano contra o chan se é que caen por causa dunha proxección dunha técnica ó de forma accidental.

O Aikido Tradicional tenta transmitir ferramentas que faciliten a mobilidade, os desprazamentos (tanto estando de pé como de xeonllos); o manexo de ferramentas (o bastón e a espada de madeira) que, a través de movementos estruturados (Kata), permiten que sexa o corpo e non a través do razoamento, memorizar accións que permitan actuar de forma automática #ante perigos.

Nas clases os nenos tamén aprenden e reforzan valores (cooperación, respecto, etiqueta, solidariedade) que poñen en práctica cos seus compañeiros e co desenvolvemento da clase.