Talleres de Escolaridade

A partir do 17 de outubro do 2016 e durante todo o curso escolar, impartiranse clases de apoio e reforzó escolar e actividades recreativas para nenos e nenas que cursen educación primaria. O horario será de luns a venres, das 16 ás 19 horas, na Casa de Cultura de Dodro.

Para inscribirte terás que presentar, entre o 3 e o 10 de outubro, en Servizos Sociais, o DNI do pai/nai e tarxeta sanitaria do/a menor, o IRPF ou certificado negativo e certificado de empadroamento da unidade familiar.