SERVICIOS INTEGRALES DE FORMACIÓN S.L.

Ti imaxínalo, nós creámolo!!

Ti necesítalo, nós dámoscho!!

Conciliación

Escolas de verán.
Programas matinais e de tarde.
Talleres de escolaridade.
Lúdicos.
Igualdade

Coeducación.
Protocolos.
Campañas de sensibilización, prevención e concienciación en contra da violencia de xénero.
Actos conmemorativos.
Cursos de formación e empoderamento.
Plans de igualdade.
Ocio inclusivo.
Xornadas de respiro.
Escola de nais e pais
Formación


Idiomas.
Novas tecnoloxías.
Capacitación laboral.
Restauración.
Obradoiros específicos.
Deportes

Campus.
Días conmemorativos.
Cursos de formación.
Clínic.
Deporte na Rúa.
Intervención Socioeducativa

Educación afectivo sexual.
Prevención de sustancias e conductas aditivas.
Organización de festas e encontros de xuventude.
Habilidades sociais.
Intercambios.
Coeducación.
Ocio inclusivo.
Programas de convivencia escolar
Envellecemento Activo

Talleres de alfabetización e desenvolvemento cognitivo.
Viaxes culturais e gastronómicos.
Ocio inclusivo.
Bailes.
Cursos formativos.
Itinerarios Turísticos

Saídas formativas.
Parques temáticos.
Viaxes de estudo.
Rutas gastronómicas.
Excursións.