«Unha muller na miña vida»

Plasma por escrito unha frase ou sentimento que provoque na túa vida a relevancia dunha figura feminina e entrégaa entre o 13 e o 23 de marzo nos lugares habilitados para esa labor e poderás se o gañador ou gañadora dun dos premios do concurso.

BASES DO CONCURSO

FICHA DE INSCRICIÓN.