Talleres de Memoria e Alfabetización de Adultos de Dodro

Os Talleres de Memoria e Alfabetización de Adultos, constitúen un modelo de intervención orientado a previr, manter e estimular as funcións cognitivas, preservando a autonomía e favorecendo a socialización, coa finalidade de por enriba da mesa a importancia de traballar a prol dun envellecemento saudable, produtivo e activo.