OBXECTIVOS CONSEGUIDOS

No Programa de Reforzo Educativo de Muros encaramos xa as últimas semanas do curso 2023-2024. Nestas alturas do curso tódolos nenos e nenas contan xa con diferentes mecanismos individuais cos que poder facer fronte ás dificultades tanto académicas coma educativas. Sendo un dos principais obxectivos do Programa poder dotar aos rapaces de ferramentas de traballo que poidan atender ás súas necesidades para que poidan así traballar de forma cada vez máis autónoma, neste e nos próximos cursos.

Así, ó longo deste curso aprendemos e traballamos aspectos como a adquisición de novas técnicas de estudo, a autonomía na realización das tarefas, a motivación e a seguridade, a interacción e as relacións sociais e en definitiva, aqueles aspectos educativos que precisábamos traballar para acadar tamén unha mellora na actitude e no comportamento.