Memoria de Cuntis

Os obradoiros de memoria de Cuntis constitúen un espazo orientado a previr, manter e estimular as funcións cognitivas, preservando a autonomía e potenciando as relacióna interpersoais.
Esta semana, traballando as funcións cognitivas básicas dunha forma dinámica e participativa