Manualidades

Durante os meses de outubro a decembro, ten lugar un taller de Manualidades en Dodro para aprender a traballar con cristal, madeira, materiais de refugallo e incluso facer algún adorno de nadal.

Os martes sería no local municipal de Bexo de 16 a 18 horas e os venres na antiga escola unitaria de Traxeito de 16 a 18 horas.