Desmontando mitos do amor romántico en Muros

Sesión expositiva o venres 15 de novembro, «Desmontando mitos do amor romántico» para o alumnado de 2º de ESO dos  IES As Ínsuas e IES Fontexerías.