ACTIVIDADES CON MAIORES EN CALDAS

Ao longo dos meses de maio a xullo o Concello de Caldas puxo en marcha actividades pos pandemia para a xente maior, o que se pretendía e conseguiuse, era reactivar e dar a oportunidade aos nosos maiores de volver á súa vida pre pandemia. Neste caso as actividades propostas foron Pintura, Talleres de Memoria e alfabetización dixital, todas elas celebradas con gran éxito.

O NADAL REGRESA Á MEMORIA

Ó longo do mes de decembro, os participantes dos obradoiros de memoria de Cuntis, realizamos diferentes actividades lúdicas e formativas, entre as cales se atopan os xogos de mesa ou a creación de diversas e orixinais historias mediante a escritura creativa. 

Ademais, e posto que non podemos esquecer as datas nas que nos atopamos, ó longo da última semana, celebramos a festa de despedida do ano 2019, na cal puidemos disfrutar de bebidas e doces típicos do Nadal. 

Obradoiros de Memoria

A principios do mes de outubro espezaron os Obradoiros de Memoria no Concello de Dodro. Son para persoas maiores de 60 anos.

As xornadas son de dúas horas e realizaranse en diferentes parroquias sempre e cando haxa un mínimo de 5 persoas.

BEXO: luns de 16.00 a 18.00 horas.

LESTROBE: luns de 18.15 a 20.15 horas.

VIGO: martes de 16.00 a 18.00 horas.

TALLÓNS: martes de 18.15 a 20.15 horas.

IMO: mércores de 16.00 a 18.00 horas.

TRAXEITO: mércores de 18.15 a 20.15 horas.

TEAIO: xoves de 16.00 a 18.00 horas.

Continuamos cos talleres de memoria en Cuntis.

Se o comezo no mes de outubro estivo caracterizado polo proceso de presentación e adaptación ás características das usuarias e ás experiencias pasadas, este mes de novembro destaca pola confianza obtida neste período. Este factor supuxo a capacidade de perfilar os exercicios e actividades ás características das participantes dun xeito máis acertado, xa sexa a nivel individual coma a nivel grupal.

Precisamente, as actividades que englobaban ao grupo enteiro, aquelas de carácter máis lúdico, son as máis complicadas de adaptar se intentamos ofrecer un xogo no que se exerciten as capacidades intelectuais dun xeito divertido. Sen embargo, existen diversas opcións. Este mes centrámonos en empregar materiais que están ao alcance de calquera.

Así pois, con papel, bolígrafo e algo de tempo pódese deseñar un bingo caseiro, exercicio perfecto para poñer en práctica a capacidade de atención e percepción. Se pola contra decidimos non perder tanto tempo cos preparativos, unha baralla de cartas pode ser unha moi boa alternativa, pois xogos coma o “reloxo” ou o “despistado” exercitan estas dúas áreas cognitivas, ademais de empregar o cálculo ou a capacidade de reacción en menor medida. Ademais, por testemuñas das propias usuarias, son unha excelente maneira de botar o tempo na casa, implicando así ao resto de familiares neste proceso de estimulación cognitiva.

Quentando motores

Os Talleres de Memoria para Adultos do Concello de Cuntis tiveron inicio o pasado 1 de Outubro, realizando un “tour turístico” polo territorio, visitando as escolas onde se ían levar a cabo (algunhas con unhas vistas privilexiadas).

Esa mesma semana comezou a rutina das clases, sendo a prioridade coñecerse a través de dinámicas de presentación. Ademais, o monitor tentou obter información sobre o que as/os participantes máis destacaban de edicións anteriores deste tipo de talleres, tratando de adaptarse o mellor posible ao seu ritmo.

Unha vez os primeiros pasos estaban dados, a dinámica da clase estruturouse de maneira que se dividira o tempo dun xeito apropiado entre exercicios individuais, para poñer en práctica as capacidades propias de cada individuo; e xogos grupais, que estimulen tamén as diferentes áreas cognitivas dun xeito máis lúdico e divertido.

Así transcorreu o primeiro mes dos talleres de memoria, creando un espazo onde cada participante poida mellorar ou evitar o deterioro das súas capacidades intelectuais á vez que se divirte e socializa co seu entorno máis próximo.