MOITO TRABALLAMOS EN MAIO!

Este pasado mes e maio continuamos coas nosas sesións de traballo en Cuntis.

A través de exercicios de diversa índole traballamos distintas habilidades cognoscitivas como poden ser a linguaxe, a comprensión e o cálculo. Tamén aproveitamos as sesións para traballar a percepción espacial, a imaxinación e a concentración.

Entre os exercicios que realizamos atópanse exercicios con palabras (busca de palabras con certa cantidade de letras, reordenar as letras e atopar o nome oculto, nomear elementos dentro dunha categoría establecida…). Estes foron acompañados por exercicios de cálculo e exercicios nos que os participantes debían plasmar nun pape as directrices que ían recibindo.

Como non hai que esquecerse de que con xogos tamén podemos traballas a memoria e levar a cabo estimulación cognoscitiva, o mes de maio tamén dou cabida a algún momento máis relaxado e de xogos. Cunha simple baralla, buscando os iguais nunha mestura de debuxos ou con quebracabezas, tamén se pode exercitar a cachola e en Cuntis puxérono en práctica. Hai opcións  para todos os gustos!

Rematado maio, encaramos con moitas enerxías  a recta final deste curso!

MAIO, MES DE RECORDAR E COÑECER NOVIDADES

Despois das primeiras sesións en Cesures no mes de abril, pouco a pouco, e a medida que vamos notando unha maior soltura nos participantes, incrementamos o nivel dos exercicios, adaptándonos deste xeito ás características dos participantes.

Tamén tivemos sesións que nos serviron para recordar e poñer en común anécdotas, recordos e tradicións da zona. De xeito oral, traballamos a memoria e a expresión oral, ao mesmo tempo que favorecemos a cooperación e a socialización entre todo o grupo.

O mes de maio tamén nos levou a coñecer os sudokus. Traballando en parellas conseguimos comprender o seu funcionamento e resolvelo. De novo logramos dunha actividade que a priori non motivaba nos resúltase un reto divertido e motivador.

Encaramos con enerxía xuño!

OS NOSOS RECORDOS SON A NOSA RIQUEZA!

E como ben indica o título desta noticia… OS NOSOS RECORDOS SON A NOSA RIQUEZA! E diso saben moito en Valga, xa que o mes de maio estivo caracterizado polos numerosos debates que fixemos arredor dos recordos: xoguetes e xogos da infancia, música tradicional de cada época e a escola, entre outros moitos.

Alén do anterior, seguimos traballando o desenvolvemento cognitivo e a memoria a través das seguintes actividades: memoria a longo prazo, adiviñando cancións e cantantes dándolles unha soa frase; pensamento lóxico, razoamento e deducir información, descifrando palabras a través dun código de símbolos e letras; comprensión lectora e memoria, ordenando palabras alfabeticamente; cálculo mental; praxias, escribindo as letras que estaban dadas a volta; e rastreo visual, memorizando unha serie de obxectos que despois tiñan que rodear entre unha morea deles.

Por último, algúns dos xogos que levamos a cabo foron: o bingo das froitas (inventado por nós no momento), no cal traballamos a atención, a rapidez, a escoita e a memoria; o tres en raia, onde traballamos a velocidade de reacción, o pensamento motriz e a intelixencia; as sete diferenzas, co cal potenciamos a agudeza e memoria visual; o pasapalabra, para o desenvolvemento cognitivo, lingüístico e social; e, finalmente, a estrela dos xogos: O TELÉFONO AVARIADO. Sen dúbida, co anterior, pasamos grandes momentos de risas e diversión.

ABRIL, ENERXÍAS MIL!

Despois do descanso de Semana Santa, retomamos os talleres con enerxías renovadas.

Nestas semanas introducimos novidades nas sesión de traballo e estreamos as habilidades lingüísticas a través de sopas de letras que ademais nos esixen una alta concentración.

Ademais, tivemos algunha sesión na que a través de xogos de mesa traballamos a concentración, agudeza visual, estratexia e resolución de problemas, ao mesmo tempo que nos botábamos unas risas. O “4 en raia”, “Escaleiras e serpes”, “Busca a parella” ou quebracabezas foron algúns dos convidados a estas sesións.

COMEZAMOS OS TALLERES EN PONTECESURES!

A xente de Pontecesures tamén quere exercitar a cachola e este pasado mes de abril comezamos os talleres de estimulación cognitiva e memoria en Pontecesures.

Nestas primeiras semanas aproveitamos para irnos coñecendo, ver como serían as dinámicas das sesión e coñecer a situación de partida de cada participante para, deste xeito, tratar de levar propostas e actividades que se adapten e das que todas as e os participantes poidan desfrutar.

Nestas primeiras sesión traballamos as habilidades lingüísticas a través de actividades de clasificación de palabras por categorías, ordenando letras para atopar a palabra oculta, ou completando refráns.

Tamén traballamos a memoria con actividades como a busca de palabras que comecen por determinado conxunto de letras.

De xeito oral, buscando traballar a axilidade mental e lingüística, realizamos actividades como “Palabras Encadeadas” ou nomear distintos obxectos dentro dunha categoría preestablecida, nestes, ademais, exercitamos a memoria a curto prazo e a concentración, pois debemos recordar que palabras dixeron as compañeiras e compañeiros para non repetilas.

Encaramos con ganas as seguintes sesións!

EN ABRIL, XOGOS MIL!

A estimulación cognitiva é cada vez máis importante para tratar de frear perdas de memoria e previr as mesmas. De feito, a través de dita estimulación, calquera persoa pode mellorar as súas capacidades cognitivas.

Polo tanto, en Valga, durante este mes combinamos as actividades teóricas con outras máis lúdicas, a través de diferentes xogos.

No que respecta ao ámbito teórico traballamos diferentes tipos de memoria como son: a memoria inmediata, memorizando unha serie de palabras que, posteriormente, tiñan que escribir nunha folla; a memoria a curto prazo, memorizando unha serie de obxectos que despois tiñan que rodear entre unha morea deles; e a memoria visual, memorizando a posición das formas xeométricas nunha cuadrícula e colocándoas en cadanseu sitio nunha cuadrícula en branco.

Amais tamén realizamos exercicios como: campos semánticos, deletrear palabras á inversa, cálculo mental e ordenar letras para formar palabras.

Finalmente, algúns dos xogos que levamos a cabo foron: o bingo, no cal traballamos a atención, a rapidez, a escoita e a memoria; o vexo, vexo, no cal potenciamos a creatividade e a agudeza e memoria visual; o xadrez de cores, para traballar a atención, a concentración, a retentiva e a memoria; e o mémori, a través do cal potenciamos a concentración, a memoria, as habilidades motoras finas e a memoria visual.

EXERCITAR A MENTE TAMÉN É DIVERTIDO!

Rematouse marzo, e con el deixamos atrás semanas de traballo en Cuntis. Neste pasado mes seguimos traballando as habilidades lingüísticas, a coordinación, a axilidade mental e a memoria a través de diversas actividades e xogos, fomentando un ambiente distendido e agradable no que as e os participantes atopan un momento de socialización e nos que, ao mesmo tempo, traballar e reforzar os diversos ámbitos da cognición e memoria.

Con xogos como os acertixos con palillos traballamos a concentración, a observación e a resolución de problemas, nalgún dos casos chegando a atopar ata 4 solución diferentes para un mesmo problema!

 Tamén traballamos este campo a través da resolución de laberintos, ofrecendo sempre unhas sesións dinámicas e que se adapten aos distintos asistentes.

Co tangram ademáis de traballar as anteriores habilidades, fomentamos a cooperación, a creatividade e o desenvolvemento da visión espacial.

Continuamos con forza cara abril!

Alá vai Marzo!

Se a segunda quincena do mes de febreiro estivo marcada polo proceso de presentación e adaptación ás características individuais de cada participante, este mes de marzo estivo marcado polas actividades que se realizaron para seguir estimulando a cognición e a memoria.

Nas sesións levadas a cabo durante este mes, amais de realizar diferentes actividades, creamos un espazo onde cada persoa poida mellorar ou evitar o deterioro das súas capacidades cognitivas á vez que se divirte e socializa coa súa contorna.

Finalmente, algunhas das actividades que levamos a cabo foron: o pasapalabra, para traballar a comprensión e expresión oral, así como a memoria; un bingo cos nomes do participantes; adiviñanzase mémori, para traballar a memoria e atención e o tutti frutti, onde traballamos o vocabulario, rapidez e axilidade mental e a concentración.

Continuamos cos talleres de estimulación cognitiva e memoria en Cuntis.

Neste pasado mes de Febreiro traballamos estes campos a través de diversas actividades, sempre tratando de manter o interese das e dos asistentes, mantendo un enfoque de traballo interactivo e cooperativo, sempre tratando de crear un atractivo a través dunha ampla variedade de actividades.

Nas últimas semanas, traballamos as capacidades lingüísticas dos participantes a través de actividades escritas como a busca de palabras entre unha mestura de letras, ou como a conexión de palabras relacionadas, sinónimos ou antónimos; traballamos estas capacidades tamén de xeito oral fomentando así un traballo de maior de axilidade mental ao ter que dar unha resposta máis rápida e carecer de axudas como pode supoñer o ter as palabras escritas.

Traballamos tamén a concentración e atención a través de exercicios nos que se dispoñían unha serie de instrucións que os asistentes a estes talleres debían plasmar no papel.

Dun xeito máis distendido, buscamos exercitar a memoria a corto prazo, a atención e a concentración, así como o razoamento e a lóxica a través do xogo “Quen son?”, no que a través de preguntas aos demais compañeiros e compañeiras, cada un dos integrantes do grupo debía adiviñar que animal era.

COMEZARON OS OBRADOIROS DE MEMORIA NO CONCELLO DE VALGA

O martes 20 de febreiro deron comezo, tanto no CODI coma no Auditorio Municipal de Valga, os obradoiros de estimulación cognitiva organizados polo concello coa intención de contribuír ao envellecemento activo das persoas maiores e ofrecerlles alternativas de socialización.

Un total de trinta e dúas persoas gozarán destes obradoiros, dirixidos, na súa meirande parte, a maiores de sesenta e cinco anos; aínda que tamén asisten participantes de menor idade.

Estes obradoiros, impartidos todos os martes en horario de mañá, estenderanse ata o mes de xuño. Neles, tratarase de frear o deterioro cognoscitivo a través de exercicios e xogos que contribúan a estimular e adestrar a parte cognitiva e, deste xeito, colaborar para obter un maior benestar e calidade de vida dos participantes.

No mes de febreiro leváronse a cabo dúas sesións e, na primeira destas, recibiron a visita do alcalde e os seus concelleiros, os cales animaron aos asistentes a seguir participando tanto nesta actividade como naquel outras que leve a cabo o concello, especialmente as destinadas a este sector da poboación. Amais, traballouse arredor de actividades como son as dinámicas de presentación, as palabras encadeadas e ordenar letras para crear palabras.

Na segunda sesión crearon unha historia inventada conxuntamente, a cal debían recordar para responder posteriormente ás cuestións formuladas sobre a mesma. Do mesmo xeito, memorizaron palabras que logo tiñan que escribir, adiviñaron cancións e deletrearon palabras á inversa.

Finalmente, cómpre destacar que, en ditos obradoiros, traballarase o desenvolvemento cognitivo dunha forma lúdica e sempre tendo en conta os intereses e necesidades dos participantes, adaptándose ao ritmo de cada un e promovendo a colaboración entre todos e todas.