CALDAS CELEBROU UNHA XORNADA DE EMPODERAMENTO FEMININO

A Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, así como a erradicación de calquera forma de discriminación e/ou violencia por razóns de xénero; debe  ser un dos temas prioritarios a tratar dende as diferentes administracións  e organismos públicos e locais.

A finalidade desta xornada en concreto, céntrouse en proporcionar ao sector feminino de Caldas de Reis unha xornada de formación, que se vertebrou en dous eixes principais. Combinando por un lado, actividades lúdicas de ocio inclusivo, e por outro lado, un espazo dedicado a formación e o empoderamento.