Alá vai Marzo!

Se a segunda quincena do mes de febreiro estivo marcada polo proceso de presentación e adaptación ás características individuais de cada participante, este mes de marzo estivo marcado polas actividades que se realizaron para seguir estimulando a cognición e a memoria.

Nas sesións levadas a cabo durante este mes, amais de realizar diferentes actividades, creamos un espazo onde cada persoa poida mellorar ou evitar o deterioro das súas capacidades cognitivas á vez que se divirte e socializa coa súa contorna.

Finalmente, algunhas das actividades que levamos a cabo foron: o pasapalabra, para traballar a comprensión e expresión oral, así como a memoria; un bingo cos nomes do participantes; adiviñanzase mémori, para traballar a memoria e atención e o tutti frutti, onde traballamos o vocabulario, rapidez e axilidade mental e a concentración.