A perspectiva de xénero na linguaxe cinematográfica en As Neves

Esta iniciativa, enfocada a modo de sesión interactiva,  tivo por obxecto, reflexionar sobre a necesidade de introducir a perspectiva de xénero na linguaxe cinematográfica e medios audiovisuais, a través do visionado e análise de fragmentos de películas actuais.