Igualdade no CPI Camiño de Santiago

O ANPA do CPI Camiño de Santiago, sempre moi involucrados en temos de igualdade, levo a cabo un ano máis, con gran éxito estas actividades.

Construír unha sociedade máis dialogante, máis respectuosa e tolerante, unha sociedade na que prevalezan a convivencia positiva dás distintas persoas e grupos que a compoñen, é unha tarefa colectiva que compete ao conxunto dá cidadanía.

Sendo conscientes de que a infancia é un momentos clave na maduración integral de todas as capacidades potenciais, é de recibo prestar atención non só as capacidades cognitivas, senón tamén as afectivas e condutuais.

Así, dende unha filosofía coeducativa, resulta imprescindible poñer ou acento en contidos transversais e actitudinais, que permitan a transmisión de valores e aprendizaxes de comportamento, sustentadas na equidade de xénero.

A temática tratada foi

  • BLOQUE I: Realización de accións de formación, sensibilización e difusión, contra a cousificación do corpo dás mulleres e contra a hipersexualización dás meniñas.
  • BLOQUE II: Escolas de pais e nais e/ ou formación para as familias en temas de igualdade, de educación afectivo-sexual e sobre violencia de xénero.