PONTE EN CONTACTO
Gústache o que facemos? Tes algunha dúbida? Queres traballar con nós? ou simplemente queres dicir «ola»?
Utiliza o formulario de mais abaixo para iso e o que ti queiras…

Forma de contacto

Estamos preparados para todo o que necesites.

Unha vez recibido este formulario tentaremos darche unha resposta axeitada o antes posible. Ademais sempre podes porte en contacto con nós por medio do teléfono 677.555.748.

Contáctanos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade ao disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é, cuxa finalidade é poder atender as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso, dispón de formularios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade en: RÚA DO BOSQUE Nº 50, BERTAMIRANS (ORTOÑO) 15220 - A CORUÑA. NOSSOLUCIONS@NOSSOLUCIONS.ES Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: NOSSOLUCIONS@NOSSOLUCIONS.ES